Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 "Вишиванка" Володимирської міської ради

Нормативна база

Нормативно – правове забезпечення освітнього процесу:

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305. Положення про дошкільний навчальний заклад.               http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів                                                                                                         http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

Наказ МОН України від  28.10.2008 р. № 985  "Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах"

                                                                http://consultant.parus.ua/?doc=08C4R44B4F 

Наказ МОЗ та МОН України від 01.06.2005 р. № 242 / 329 "Про затвердження Порядку  організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05 

Наказ МОН України від 06.10.2010 р.№ 930.  Типове Положення  про атестацію педагогічних працівників.   

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10