Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 "Вишиванка" Володимирської міської ради

«Дзвіночок»

Група «ДЗВІНОЧОК»

З дітьми працюють вихователі Чуй Ірина Віталіївна та Березюк Ангеліна Володимирівна.

Помічник вихователя Славінська Марія Леонтіївна.

 

Віртуальне знайомство з групою "Дзвіночок" за посиланням:  https://youtu.be/VpSfSM_Yy-0

 

Педагогічне кредо: 

"Сій знання та любов не лише в пам'яті і свідомості   вихованців, але і в їх душах, і серцях".

 

Шановні батьки! Пам’ятайте про необхідність формування здорового  способу життя  у дітей передшкільного віку!

     З кожним роком зростає відсоток дітей, що мають відхилення у здоров’ї, спостерігається тенденція безперервного зростання загального рівня захворюваності серед дітей передшкільного віку. Це пов’язано з безліччю негативних  явищ у сучасному житті: непростими соціально-економічними умовами,  екологічними проблемами, низьким рівнем розвитку інституту шлюбу і сім’ї, масовим поширенням алкоголізму, куріння, наркоманії, слабкою системою охорони здоров’я. Від рівня психічного і фізичного стану населення, залежить благополуччя суспільства в цілому, тому проблема формування уявлень дітей про здоровий спосіб життя дітей представляється в сучасному суспільстві актуальною.                                                                                                                                               

      Ставлення  дитини до свого здоров’я є фундаментом, на якому можна буде вибудувати потребу в здоровому  способі життя. Ця потреба зароджується  і розвивається в процесі усвідомлення  дитиною себе, як людини і особистості. Ставлення  дитини до здоров’я безпосередньо залежить від сформованості в неї свідомості  цього поняття. Основи здорового способу життя  у дітей визначаються наявністю  знань і уявлень про елементи цього поняття (дотримання режиму, гігієнічних процедур, рухової активності),  і вмінням  реалізовувати їх у поведінці і діяльності доступними для дитини способами (чистити зуби, мити руки, робити ранкову гімнастику).

      Отже, здоровий спосіб життя - це результат взаємодії багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприятливо впливають на стан здоров’я. Протягом усього дошкільного дитинства відбувається наростання сили і рухливості нервових процесів, формування вищої нервової діяльності. У цей період відбувається «глибинна» перебудова в обміні речовин, яка пов’язана з максимальною частотою дитячих інфекцій і представляє серйозну небезпеку для здоров’я дитини. Але навіть здоровий дошкільник потребує ретельної турботи й участі з боку оточуючих його дорослих, адже здоров’я дитини формується протягом усього її життя. Ставлення дитини до свого здоров’я безпосередньо залежить від сформованості в її свідомості цього поняття. Тому особливе місце у комплексі роботи педагогічного колективу ЗДО №8  «Вишиванка» займає фізкультурно-оздоровча робота. Систематично проводяться процедури з загартовування, ранкова гімнастика, коригуюча гімнастика, фізкультурні заняття, рухливі ігри. Регулярно використовуються руханки під час занять, організовується рухова активність дітей на відкритому повітрі, проводяться спортивні розваги.

     Пам’ятайте, що дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров’я. Важливо на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом.

 

Формування в дітей старшого дошкільного віку  свідомого ставлення до власного здоров’я є актуальною проблемою сучасності, адже лише оптимально організований процес фізичного виховання дітей за умови ефективного поєднання впливу всіх його засобів на організм дитини не забезпечить міцного здоров’я. Ціннісне ставлення до власного здоров’я, усвідомлення доцільності й необхідності ведення здорового способу життя ще з дитинства ‒ ті складові здоров’язбережувальної поведінки людини, які допоможуть підтримувати здоров’я на належному рівні впродовж усього життя і забезпечать активне довголіття.

Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.

Ми вважаємо, що дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного здоров’я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережно ставитися до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні, їх втіленню у повсякденне життя. Для досягнення мети необхідно:

Систематизувати знання дітей про:

- фізичну сферу здоров’я (будову тіла, функції органів тіла, засоби збереження здоров’я тощо);

- психічну сферу здоров’я (почуття та емоції, керівництво ними);

- соціальну сферу здоров’я (залежність стану здоров’я від умов життя; правила поведінки в суспільстві; негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я тощо).

Сформувати вміння (навички):

- у фізичній сфері здоров’я: самостійно піклуватися про власне здоров’я, орієнтуватися у показниках свого фізичного стану, використовувати знання про функції органів тіла в різних видах діяльності;

- у психічній сфері здоров’я: зосереджуватися на приємних спогадах, використовувати їх для покращання настрою, контролювати негативні емоції;

- у соціальній сфері здоров’я: оцінювати життєві ситуації, прогнозувати результати діяльності, наслідки поведінки, безконфліктно спілкуватися, піклуватися про хворих, з повагою ставитися до здорових.

Розвинути установки до:

- самостійного виконання оздоровчих процедур;

- прояву позитивних емоцій у процесі здоров’я творчої діяльності;

- дотримання здорового способу життя.

Формуванню ціннісного ставлення дошкільників до власного здоров’я сприятимуть відповідна поведінка дорослих з найближчого оточення, додержання необхідних санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі й родині, взаємодія вихователів з батьками з означеної проблеми. Лише єдність вимог щодо способу життя в родині й дошкільному навчальному закладі сприятиме формуванню в дитини навичок здорового способу життя та усвідомленого ставлення до власного здоров’я.

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ "ЧИ ШКОДЯТЬ СУЧАСНІ ҐАДЖЕТИ ДІТЯМ?"

 

Шановні батьки! Що потрібно знати про готовність дітей до навчання в школі?

   Сьогодні проблема готовності дитини до навчання в школі в нових сучасних умовах посідає одне з важливих місць у зв’язку з переходом на нову систему навчання. Дуже важливо, щоб дитина на початок навчання в школі була готовою вчитися, що характеризується таким поняттям, як «шкільна готовність». Воно означає, що готовність до школи - це не тільки вміння читати, писати та додавати цифри. Психологи та педагоги визначають кілька складових шкільної готовності. Адже шкільне життя навіть найрозумнішої, але психічно ще не готової до навчання дитини, може скластися досить проблематично.

     Існує два основних критерії  готовності дитини до школи — фізична та психологічна готовність. Що можна сказати про фізичну зрілість дитини шести років. Дуже рідко можна зустріти дитину у віці шести років, яка фізіологічно готова до навчання в школі. Що стосується психологічної готовності, то вона, в свою чергу, складається з інтелектуальної, емоційної та соціальної готовності.

     Інтелектуальна готовність. Для дитини шести років — це здатність концентрувати свою увагу, вміння виокремлювати фігуру із загального фону, установити зв'язок між явищами та подіями, вміння дитини не просто запам’ятати матеріал, але й залучити до цього своє логічне мислення. До інтелектуальної готовності, на думку психологів, належить і розвиток дрібної моторики руки, який інакше кажучи називається ще і роботою дрібних м’язів руки. Робота має значення не тільки для навчання дитини письму, але й для розвитку мовних навичок. Важливо, яким рівнем розвитку мовлення володіє дитина.

     Емоційна готовність означає вміння дитини не брати до уваги свої імпульсивні реакції, а вміння тривалий час виконувати роботу, що не дуже подобається, тобто у дитини повинна бути досить високо розвинена довільність поведінки.

    Соціальна готовність. Це готовність, що містить потребу в спілкуванні з однолітками, уміння ладнати з дітьми у колективі, слухати вчителя і дотримуватися його вимог. 

                             Пере­лік необхідних знань і вмінь дитини шестирічного віку.

    Отже, буде добре, якщо ваша дитина перед вступом до школи знатиме:

— своє прізвище, повне ім’я та по батькові;
— свою дату народження;
— свою домашню адресу;
— назву свого міста та його головні виз­начні пам’ятки;
— назву країни, в якій дитина живе;
— пори року (їхню послідовність, місяці, основні прикмети кожної пори року, загадки й вірші про пори року);
— назви свійських тварин, їхніх дитинчат;
— назви видів транспорту (наземний, повітряний, водний);
— назви одягу, взуття і головних уборів;
— назви овочів, фруктів і ягід;
— назви зимуючих і перелітних птахів;
— назви геометричних фігур;
— назви домашніх меблів;
— назви кухонного посуду та столових приборів;
— назви найбільш простих харчових страв;
— назви предметів особистої гігієни.

     Буде добре, якщо ваша дитина перед вступом до школи вмітиме:

— вільно орієнтуватися в просторі та на аркуші паперу;
— повно й послідовно переказувати прослухану розповідь, складати її за картинкою, запам’ятовувати та називати;
— розрізняти голосні й приголосні;
— ділити слова на склади (за допомогою ударів, за кількістю голосних звуків);
— визначати кількість і послідовність звуків у словах, наприклад: будинок, рука, суп;
— вільно лічити від 1 до 10 і навпаки, виконувати арифметичні дії в межах 10;
— добре володіти ножицями (різати, вирізати по контуру);
—  володіти олівцем (без лінійки проводити вертикальні і горизонтальні лінії, малювати геометричні фігури, акуратно зафарбовувати, штрихувати, не виходячи за контури предметів);
— відтворювати зразок;
— працювати за правилом.
     
Найкраща підготовка все ж не дає всіх можливих знань, навиків і розуміння, необхідних в різних ситуаціях з діть­ми. Дітям  окрім усього іншого, потрібні любов, повага та увага дорослих, щоб вони у відповідь навчилися бути такими ж уважними. Діти заслуговують цієї уваги та будуть вчитися за прикладом дорослих серйозно слухати їх і віддавати їм свій час.

 

Шановні батьки! Хочемо привенути вашу увагу до ігор з сіллю!

Гра з сіллю – це природна і доступна для кожної дитини форма діяльності. Дитина часто словами не може висловити свої переживання, страхи, і тут їй на допомогу приходить гра з сіллю. Програючи ситуації за допомогою іграшкових фігурок, створюючи картини власного світу з солі, дитина звільняється від напруги. А найголовніше – вона набуває досвід символічного розв’язання безлічі життєвих ситуацій, адже в тут, як у казці, все завжди закінчується добре.
Ігри з сіллю:
- розвивають тактильно-кінетичну чутливість і дрібну моторику, знімають м’язову напруженість;
- допомагають дитині відчувати себе захищено, в комфортному для неї середовищі;
- розвивають активність, розширюють життєвий досвід, який передається у близький для дитини формі;
- стабілізують емоційний стан, поглинаючи негативну енергію;
- дозволяють дитині співвідносити ігри з реальним життям, осмислити що відбувається, знайти способи вирішення проблемної ситуації;
- долають комплекс, створюючи художні композиції з сіллю за допомогою готових фігурок;
- розвивають творчі дії, знаходять нестандартні рішення, що призводять до успішного результату;
- вдосконалюють зорово-просторове орієнтування, мовні можливості;
- сприяють розширенню словникового запасу;
- допомагають освоїти навички звуко - складового аналізу і синтезу;

- дозволяють розвивати фонематичний слух і сприйняття;
- сприяють розвитку зв’язного мовлення, лексико-граматичних уявлень;
- допомагають у вивченні букв, освоєнні навичок читання і письма;
- розвивають вищі психічні процеси.
Перед початком ігор необхідно навчити дітей таким правилам:

  • набирай повітря через ніс, не піднімаючи плечей.
  • вдихай  повітря повільно.

Граючи з сіллю, діти вдихають цілюще повітря. Мікрочастинки солі вбивають шкідливі мікроорганізми та полегшують дихання. 10 сеансів по півгодини  солетерапії замінюють тиждень оздоровлення на морі, позитивно впливають на стан серцево-судинної, ендокринної,  імунної систем та заспокоюють малечу.